Általános szerződési feltételek

A honlap teljes körű üzemeltetője:


Sooters.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.


Az eladó adatai:


Adószáma: 12507205-2-43

Cg: 01-09-960139


Csomagküldő nyilvántartási szám: C/4-80/2007

A nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése: MKEH


K&H Bank Zrtt 10401983-50526569-90681006


Központi ügyfélszolgálat címe:


1092 Budapest Ferenc krt. 2


Szerver üzemeltető: 

Bitnet Group Kft. 

  • E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

A szerződés tárgya:

A Sooters.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által a Sooters.hu áruház néven üzemeltetett internetes áruházában található valamennyi árucikk jellemzői az adott árucikkhez tartozó leírásból tudható meg.


Vételár:

A feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza.

A Sooters.hu weboldalán történő megrendeléskor automatikusan egyetértesz és elfogadod a Sooters.hu oldalán található vásárlási feltételeket, továbbá elfogadod, hogy a Sooters.hu weboldal "amig a készlet tart“ alapon működik.


Adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó információk

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT:

A Sooters.hu Kft. kijelenti, hogy a Regisztráció feltüntetett személyes adatokat kizárólag abból a célból kezeli, amihez az igénylő hozzájárult. A Sooters.hu. ehhez a tevékenységhez adatfeldolgozót vehet igénybe, amelynek tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Egyebekben a jogosult személyes adatait harmadik fél részére nem adja át. A személyes adatokat a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezeli.

A Sooters.hu Kft. valamennyi adatot bizalmasan kezel. A Megrendelőt megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga.


A Sooters.hu Kft kötelezi magát a személyes adatoknak a visszavonás esetén való azonnali törlésére.
Az Ügyfelektől kapott adatokat bizalmasan kezeljük, azokat csak a szolgáltatás teljesítése érdekében használjuk fel. Az ügyfél által továbbított képadatok a megbízás teljesítését követően 5 nap után automatikusan törlésre kerülnek. Ez alól kivételt képezhetnek azok a képadatok, amelyek az ügyfél kívánságára archiválásra kerülnek.

A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez  szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítsék. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához.


A személyes adatok védelme a Sooters.hu Kft és partnerei számára kiemelt fontosságú.

A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak 2011. évi CXII. tv. törvény figyelembevételével történik.FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A SOOTERS.HU KFT. HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

A Hírlevélküldő a Sooters.hu Kft. ingyenes szolgáltatása. A szolgáltatásra történő regisztrációval az itt leírt feltételeket elfogadásra kerülnek.

Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, aki adatainak megadásával jogosulttá vált a hírlevélküldő rendszer használatára.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hírlevélre történő feliratkozás nem jelent biztosítékot arra, hogy minden, számára fontos információt hírlevél formájában megkap, valamint elfogadja, hogy általános témájú, rendkívüli hírlevelet is kaphat.


A hírlevelek kiküldésének gyakorisága: eseti.

A hírlevélre való feliratkozás három lépésből áll:

  1. Az Adatkezelési hozzájárulás, az Adatvédelmi nyilatkozat és a Felhasználási feltételek elfogadása
  2. Érvényes e-mail cím és jelszó megadása
  3. A hírlevél beállítása.
  4. A regisztráció során a rendszer által bekért, a valóságnak megfelelő adatok megadása.
 

A Sooters.hu Kft. hírlevél szolgáltatásáról bármikor lehetőség van leiratkozni az alábbiak szerint:

Minden, a Sooters.hu Kft. által küldött hírlevél végén található Amennyiben  mégsem szeretnél hírlevelet kapni, kattints ide: hírlevél lemondása szövegre kattintva!


A Sooters.hu Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse és egyéb módon módosítsa a jelen felhasználási feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek, és a felhasználási feltételek szerves részét képezik.

Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

 
Megrendelések szállítása
A Sooters.hu Kft szerződött futárszolgálati partnere: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (lásd. bővebben: www.gls-hungary.com) és a Lapker Zrt. (lásd: http://www.pickpackpont.hu/

A GLS kétszer kísérli meg a kézbesítést. A kézbesítés az üzleti átvevők esetében a postai érkeztetőben vagy az áruátvételnél történik. A csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók mindenekelőtt a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. A csomagok kézbesítése felmentő hatállyal történik a címzett, a címzett szomszédjának vagy a címzett üzletében vagy lakásában jelen lévő személy aláírása ellenében, kivéve azt az esetet, ha indokolt kétségek merülnek fel a fenti személyek átvételi jogosultságát illetően.
A kiszállítás igazolásaként az átvevő által aláírt rollkarte-szelvény, vagy ennek az okmánynak a digitális másolata szolgál.
Amennyiben mindkét kézbesítési kísérlet meghiúsul a csomagot a GLS a csomagcímkén megadott feladónak szállítja vissza. (Lásd bővebben: www.gls-hungary.com CsomagPont menüpont alatt található Általános Üzleti feltételek)
Szállító vállalja, hogy ha a megrendelt áru szállításával kapcsolatban az ő érdekkörében akadályoztatás lép fel, azt a Megrendelővel elektronikus úton, vagy fax útján, vagy telefonon haladéktalanul közli, ellenkező esetben a Megrendelő a késedelmesen szállított árut nem köteles átvenni.

A Sooters.hu Kft., a szállítás határidejét módosíthatja, vagy a szállítástól részben vagy egészben elállhat, amennyiben az előállítás vagy a szállítás – az eladónak fel nem róható külső körülmény (különösen, de nem kizárólagosan: sztrájk, munkaerőhiány, szállító akadályoztatása, energia- vagy alapanyaghiánya, elemi károk, stb.) vagy vis-maior esetén – akadályba ütközik. Eladó szándékosan súlyos magatartását kivéve, a szállítás késedelméből vagy elmaradásából eredő közvetlen vagy közvetett következményi károk megtérítését a vevő nem jogosult követelni az eladótól.

 
Bankkártyás Fizetés
Az online bankkártyás fizetést a K&H Bank biztosítja. A kártyaadataidat az információáramlás alatt 128-bites SSL titkosítás védi. A vásárló által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a K&H Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.
Amennyiben az általd használt böngészőprogram (legalább Netscape 4.7 vagy Windows Internet Explorer 5 verziók) az SSL titkosítást nem támogatja, úgy ezt az internetes bankkártyás fizetési megoldását nem tudja használni.

Bankkártyás fizetés feltételei, folyamata

A fizetés a K&H Bank által kibocsátott Visa Electron és Cirrus Maestro bankkártya használatával, illetve bármely bank által kibocsátott dombornyomott Visa és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi), EuroCard/MasterCard, JCB kártyák és internetes kártyák használatával, a szükséges kártyaadatok megadásával történhet.
A szolgáltatás megrendelésének oldalán, az adott szolgáltatás kiválasztása után az ’On-line fizetés’-re kattintva az on-line fizetést bonyolító K&H Bank felületére kerülsz. Bankkártya adatai így magas védelmi szintű authentikációs titkosítási módszereket használó csatornákon keresztül jutnak el a Bankhoz, illetéktelenek nem férhetnek hozzá. A vásárlás és fizetés folyamatának különválasztásából adódóan az eladó a bankkártya adatokról nem szerez információt, csak a fizetés tényéről értesül.
A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően (ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti), a K&H Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését a szolgáltatás ellenértékével.

Megrendelés lemondásának, módosításának módja és feltételei

A bankkártyás fizetést – a fizetés gyorsasága miatt – nem lehet lemondani, a fizetés gyakorlatilag azonnal lezajlik a megrendelés/ átutalás kattintásával.
Rendelés módosítása
Írja meg módosítási szándékát és a vásárlás adatait (rendelés számát) a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre
Rendelés lemondása
Írja meg lemondási szándékát a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre, a vásárlás adatival rendelés számmal együtt.
 
Mikor nem gyakorolhatjuk elállási jogunkat?
Az elkészült, feldolgozott szolgálattások lemondására nincs lehetőség!
Ezeket az eseteket szintén a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (rendelet) sorolja fel.
" A vállalkozások nem kötelesek olyan termékek feltétlen visszavételére, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Ha ezekben az esetekben elfogadnánk az elállási jog gyakorlását, akkor gazdaságilag értéktelenné válna a dolog, hiszen a kereskedő már nem tudná a kizárólag az azt megrendelő fogyasztó számára értékkel bíró egyedi jellegű terméket más vevő számára értékesíteni.
Példaként említhető, amikor ajándéktárgyakat, pólókat, bögréket a megrendelő egyedi kívánsága, az általa biztosított fotók alapján készítenek el. Hasonlóan nem gyakorolhatjuk elállási jogunkat, ha az általunk készített digitális fényképek előhívásával, vagy egyedi számítógépes szoftverek megalkotásával bízzuk meg a webáruházat."
 

Reklamáció módja és feltételei

Az on-line fizetési tranzakciót bonyolító banki rendszer gyakorlatilag lehetetlenné teszi a túlfizetést, illetve a többszöri fizetést. Ha esetlegesen mégis bejelentéssel kívánsz élni, ezt a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen teheted meg. Amennyiben a kártyabirtokos reklamációja jogos, a kártyabirtokos által vitatott összeget a Bankkal előzetesen egyeztetett és jóváhagyott módon rendezzük.

Ha nem a kért szolgáltatást kaptad meg, kérjük panaszodat küld meg a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre.


Szolgáltatás garancia:

 A Sootersnél fontosnak tartjuk a minőséget, ezért nemcsak termékeinkre, hanem szolgáltatásainkra is minőségi garanciát vállalunk.

Ha nem vagy elégedett Szolgáltatás megrendeléseddel jelezd felénk, és a csomag visszajutatása után, szolgáltatásról lévén szó, így a szállítási díj nélkül visszautaljuk a vételárat!

A szolgáltatás garancia alól, kivételt képeznek, azok a képminőség és felbontásból eredő hibák, melyet a Sooters.hu Kft rendszerre a rendelés leadásakor automatikusan jelezz ügyfeleinek, vagy a Sooters.hu Kft. munkatársai telefonon vagy e-mailben egyeztetnek a várható minőségről!

Amennyiben a megrendelt termékkel nem vagy elégedett azt a Sooters.hu Kft. szintén kicseréli. A hibás termék visszajuttatása az ügyfélszolgálat címére a Vásárló feladata és költsége. Ha a cserére már nincs lehetőség, akkor a termék vételára kerül visszafizetésre. A vitatott árucikk visszajuttatása a Sooters.hu ügyfélszolgálatára a Vásárló feladata és költsége.A vásárlástól való elállás joga:

A vevő a szerződéstől az áru kézhezvételét követő nyolc napon belül indoklás nélkül elállhat. Kivételt képez ez alól a szolgáltatás. Az elállást követően az eladó a kifizetett vételárat legkésőbb a visszaszolgáltatást követő harminc napon belül visszatéríti.  Az árucikk csak az eredeti csomagolásban és az eredeti garanciális okmányokkal együtt szolgáltatható vissza! Az árucikk díjmentes cseréje csak akkor lehetséges, ha a gyári csomagolásban található kiegészítők, tartozékok, dokumentációk, és azok csomagolása ép állapotban van.Törvényi szabályozás:

Az Sooters.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, mint a Sooters.hu áruház üzemeltetője a működtetést mindig az aktuális érvényben lévő törvényi szabályozásnak megfelelően végzi. T/5141. számú törvényjavaslat. A hatályban lévő törvények és rendeletek alapján áruházunkban megvásárolt termékeinkhez: magyar nyelvű használati útmutatót magyar nyelvű garancialevelet magyarországi szervizhátteret biztosítunk! 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség állásfoglalásai: Nem hozható forgalomba az a termék, amelyet a szükséges magyar nyelvű vásárlási tájékoztatóval nem láttak el.Magyar nyelvű használati útmutató:

A jogszabályban előírt termékeknél az idegen nyelvűvel azonos tartalmú magyar nyelvű használati útmutatót kell a fogyasztók számára biztosítani. Nem fogadható el az a magyar nyelvű pár soros útmutató, melynek idegen nyelvű változata jóval több oldalszámú a magyar nyelvű útmutatónál. Nem elég tehát egy rövidített változatot készíteni az idegen nyelvű útmutató alapján és a többit a vásárló találja ki.A jótállásról és a szavatosságról:

A jótállás keretében az eladó arra vállal kötelezettséget, hogy a jogszabályban vagy az általa meghatározott idő alatt a termék hibátlanul fog működni.A Sooters.hu nem garantálja, a weboldal megszakítás nélküli vagy hibamentes üzemeltetését. A Sooters.hu nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis majorhoz kapcsolódó hibás  elírásokért vagy megsemmisült információért. Ha az általad választott termékből készlethiány van alternatív termékkel szívesen állunk rendelkezésére.


Ár és készletváltozás jogát mindenkor fenntartjuk.